telefonische bereikbaarheid

Op werkdagen kunt u tussen 8.00 uur en 12.30 en tussen 14.30 uur en 16.00 (niet op woensdagmiddag, praktijk is dan gesloten) bellen voor het maken van een afspraak of het opvragen van uitslagen met tel. 040-2837083.

De overige uren zijn we tot 17.00 alleen voor spoedgevallen bereikbaar. (Dit i.v.m. andere werkzaamheden en spreekuur van de assistente). In geval van spoed belt u 06-55827988

Heeft u na 17.00 uur of in het weekend dringende medische zorg nodig dan belt u met de centrale huisartsen post.     Tel: 0900-8861